หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ยินดีต้อนรับสู่
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
ท้องถิ่นก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ
การเกษตรแนวใหม่ ห่วงใยธรรมชาติ
1
2
3
 
เริ่มนับ วันที่ 21 พ.ค. 2552
 
  ไฟฟ้าในตำบล
 
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทั้ง 6 หมู่บ้าน
    * หมายเหตุ : จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 623 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 *
 
  การโทรคมนาคมและสื่อสาร
 
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 7 แห่ง
    * หมายเหตุ : จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 90 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของจำนวนหลังคาเรือน *
 
  ประปาในตำบล
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง
 
 
สายตรงนายก อบต.
โทร : 082-166-8641