หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ยินดีต้อนรับสู่
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
ท้องถิ่นก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ
การเกษตรแนวใหม่ ห่วงใยธรรมชาติ
1
2
3
 
 


นายชายยศ โรจรัตนาภรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
โทร : 0892616446


นายบัญญัติ อู่ศิริ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
กองการศึกษาฯ
 


นายกรวิชญ์ ศิริบรรณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)


นางสุรัตน์ พันธ์นาค
ครู คศ.1


นางปภาดา มธุรส
ครู คศ.1


นางจรรยา จำเรียง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนภาพร กระจิว
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก