หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ยินดีต้อนรับสู่
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
ท้องถิ่นก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ
การเกษตรแนวใหม่ ห่วงใยธรรมชาติ
1
2
3
 
 


นายชายยศ โรจรัตนาภรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง


นายบัญญัติ อู่ศิริ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
กองคลัง
 


นางนิรมล วงษ์นุ่ม
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)


นางประจิน ธรรมฐิติพงษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน


นางสาวสุพรรษา สาหร่าย
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวมาริษา กอบสาริกรณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวพิริยากร ชุติพงษ์วิเวท
พนักงานจ้างเหมาบริการ