หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ยินดีต้อนรับสู่
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
ท้องถิ่นก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ
การเกษตรแนวใหม่ ห่วงใยธรรมชาติ
1
2
3
 
 


นายชายยศ โรจรัตนาภรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
โทร : 0892616446


นายบัญญัติ อู่ศิริ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัด
 


นางจิราพร บัวสาย
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวเพ็ญประภา เทพเทียน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวสุวรรณา เอี่ยมสงคราม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวพัทธนันท์ วีระโพธิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


สิบเอกเกษมสันต์ บุญกมุติ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายนฤเบศ กลิ่นเก้างิ้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายวุฒินันท์ อินทร์เถื่อน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา