หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ยินดีต้อนรับสู่
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
ท้องถิ่นก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ
การเกษตรแนวใหม่ ห่วงใยธรรมชาติ
1
2
3
 
 


นายชายยศ โรจน์รัตนาภรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
โทร : 0892616446


นายบัญญัติ อู่ศิริ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 0898083232
 
สำนักปลัด
 


นางจิราพร บัวสาย
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 0857285122


นางสาวเพ็ญประภา เทพเทียน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0845786236


นางสาวสุวรรณา เอี่ยมสงคราม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0832132139


นางสาวพัทธนันท์ วีระโพธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0989622856


สิบเอกเกษมสันต์ บุญกมุติ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0855492874


นายนฤเบศ กลิ่นเก้างิ้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0918836055


นายวุฒินันท์ อินทร์เถื่อน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 0659415317