หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ยินดีต้อนรับสู่
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
ท้องถิ่นก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ
การเกษตรแนวใหม่ ห่วงใยธรรมชาติ
1
2
3
 

พรมเช็ดเท้าแฟนซี  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 พ.ค. 2552
 
  สภาพสังคม
  ประชากรในเขตตำบลดงขวาง มีสภาพความเป็นอยู่เรียบง่าย เนื่องจากตำบลดงขวางมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล ถ้อยที ถ้อยอาศัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ทำให้ชาวดงขวางอยู่ด้วยกันอย่างสันติ สุขเรื่อยมา
 
  การศึกษา
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 2 แห่ง
 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 16 แห่ง
 
  ศาสนา
  วัด จำนวน 3 แห่ง
 
วัดหนองแขม
 
วัดขุนแก้ว
 
วัดเขามโนราช
 
  สาธารณสุขในตำบล
 
สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 1 แห่ง1แห่ง
 
อัตราการมีและใช้ส้วมน้ำราด ร้อยละ 100
 
อยู่ในพื้นที่เขตบริการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง
 
  ความปลอดภัยในทรัพย์สิน
 
ป้อมตำรวจ จำนวน 1 แห่ง
 
หมู่บ้าน อปพร. จำนวน 6 หมู่บ้าน
 
 
สายตรงนายก อบต.
โทร : 089-813-8451