หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ยินดีต้อนรับสู่
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
ท้องถิ่นก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ
การเกษตรแนวใหม่ ห่วงใยธรรมชาติ
1
2
3
 

พรมเช็ดเท้าแฟนซี  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 พ.ค. 2552
 
  การคมนาคม
 
ถนน คสล. จำนวน 10 สาย
 
ถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย
 
ถนนลูกรัง จำนวน 16 สาย
 
สะพาน คสล. จำนวน 3 สาย
    หมายเหตุ : เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล : เดินทางเข้าสู่ตำบลโดยสายบ้านหนอง ขาหย่าง - บ้านหลุมเข้า ซึ่งเป็นถนนลาดยาง ซึ่งก่อสร้างโดยกรมโยธาธิการ มีระยะทางถึงตำบล 5 กม.
 
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  แหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ลำห้วย จำนวน 1 สาย
ฝาย จำนวน 15 แห่ง
 
ลำคลอง จำนวน 1 สาย
บ่อบาดาล จำนวน 20 แห่ง
 
ลำเหมือง จำนวน 20 สาย
สระน้ำ จำนวน 50 แห่ง
     
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง
     
บ่อน้ำตื้น จำนวน 10 แห่ง
 
  การจัดตั้งมวลชน
 
ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 1 แห่ง
 
ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 1 แห่ง
 
กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ จำนวน 1 แห่ง
 
ชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 2 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาชนบท จำนวน 1 แห่ง
 
คณะกรรมการสตรีระดับตำบล จำนวน 6 แห่ง
 
ศูนย์เยาวชนตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
 
สายตรงนายก อบต.
โทร : 089-813-8451