หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ยินดีต้อนรับสู่
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
ท้องถิ่นก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ
การเกษตรแนวใหม่ ห่วงใยธรรมชาติ
1
2
3
 

 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถชำระเงินผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือชำระที่องค์กา่รบริหารส่วนตำบลดงขวางด้วยเงินสด ตั๋วแลกเงิน แคชเชียร์เช็ค เช็คของธนาคารสาขาในจังหวัดอุทัยธานี สั่งจ่ายในนาม องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง หรือชำระผ่าน ATM,Internet Banking,Mobile Banking ของทุกธนาคารที่เข้าร่วมบริการชำระบิลข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) และหากเกินกำหนดระยะเวลาตามแจ้งกรุณาชำระเงินที่ อบต.ดงขวาง

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 เม.ย. 2564 เวลา 10.06 น. โดย คุณ สุพรรษา สาหร่าย

ผู้เข้าชม 178 ท่าน