หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ยินดีต้อนรับสู่
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
ท้องถิ่นก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ
การเกษตรแนวใหม่ ห่วงใยธรรมชาติ
1
2
3
 

 
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงขวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ยืนตรงเคารพธงชาติ
ลำดับภาพที่ 1/6
สวดมนต์
ลำดับภาพที่ 2/6
กิจกรรมรำวง ร้องเพลงพื้นบ้าน
ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6
กิจกรรมนวดแผนไทย
ลำดับภาพที่ 5/6
กิจกรรมให้ความรู้สุขภาพจิต
ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
ยืนตรงเคารพธงชาติ
สวดมนต์
กิจกรรมรำวง ร้องเพลงพื้นบ้าน
กิจกรรมนวดแผนไทย
กิจกรรมให้ความรู้สุขภาพจิต
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

อบต.ดงขวาง จัดกิจกรรม ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงขวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดงขวาง  ดังนี้
    -กิจกรรมหน้าชั้นเรียน เคารพธงชาติ  สวดมนต์ กิจกรรมรำวง ร้องเพลงพื้นบ้าน
    - กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ
    - กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
    - กิจกรรมนวดแผนไทย
    - กิจกรรมให้กำลังผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 3 ก.ย.63)

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ส.ค. 2563 เวลา 10.28 น. โดย SOA.DK

ผู้เข้าชม 106 ท่าน