หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงขวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงขวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดยมีท่าน ส.ส.เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ นายก รองนายก สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง ท่านปลัด พนักงาน อสม. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว
มีกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้านต่างๆ เช่น เพลงพื้นบ้าน การร้อง การเล่น การรำ และการทำขนมไทย โดยผู้สูงอายุในตำบลดงขวาง

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ย. 2562 เวลา 14.37 น. โดย SOA.DK

ผู้เข้าชม 5 ท่าน