หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

อบต.ดงขวาง  ประชุมสภา สมัยสามัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562  มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 13.53 น. โดย SOA.DK

ผู้เข้าชม 8 ท่าน