หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
คณะกรรมการพัฒนาอบต.ดงขวาง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2565)  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

อบต.ดงขวาง ดำเนินการเชิญคณะกรรมการพัฒนา อบต.ดงขวาง ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)     ในวันที่  11 มิถุนายน  2562  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง    หลักจากได้รับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 จากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 13.45 น. โดย SOA.DK

ผู้เข้าชม 6 ท่าน