หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปี 2562  
 

กำหนดการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2562 เป็นต้นไป ดังนี้
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เริ่มตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2562  ถึงวันที่  31 มีนาคม 2562
2.ภาษีบำรุงท้องที่  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2562  ถึงวันที่  30 เมษายน 2562
3.ภาษีป้าย  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ธ.ค. 2561 เวลา 09.40 น. โดย คุณ สุพรรษา สาหร่าย

ผู้เข้าชม 38 ท่าน