หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังกุ่ม – ชนสะพาน คสล. - สายบ้านนายวิเชียร หินแก้ว ณ หมู่ที่ 2 บ้านขุนแก้ว  
ก่อนดำเนินงาน
ก่อนดำเนินงาน
ระหว่างดำเนินงาน
ระหว่างดำเนินงาน
ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ดำเนินงานแล้วเสร็จ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายวังกุ่ม – ชนสะพาน คสล. - สายบ้านนายวิเชียร หินแก้ว
ณ หมู่ที่ 2 บ้านขุนแก้ว ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 เม.ย. 2562 เวลา 09.16 น. โดย คุณ มนตรี บัวศรี

ผู้เข้าชม 84 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย