หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ถนนคนเดิน ตรอกโรงยา
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 พ.ค. 2552
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
รับการตรวจ LPA ปี 2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 59
 


 
โครงการ อ นุ รั ก ษ์ สื บ ส า น ประเพณีวัน เ ข้ า พ ร ร ษ า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 20
 
 
     


 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 12 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 17
 


 
คณะกรรมการพัฒนาอบต.ดงขวาง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2565) [ 12 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 15
 
 
     


 
อบต.ดงขวาง ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 12 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 15
 


 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งปาจาน – เขามโนราช ณ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งปาจาน ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี [ 12 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 19
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 53