หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ยินดีต้อนรับสู่
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
ท้องถิ่นก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ
การเกษตรแนวใหม่ ห่วงใยธรรมชาติ
1
2
3
 


นายทองล้วน คำชมภู
ประธานสภา
 


นายเชน บุญชื่น
รองประธานสภา


นายบรรหาร วิสิทธิ์
สมาชิก อบต. ดงขวางหมู่ที่ 1
 
 


นายสมชาย วาสนา
สมาชิก อบต. ดงขวางหมู่ที่ 1


นายมนตรี สุพัฒน์
สมาชิก อบต. ดงขวางหมู่ที่ 2


นายชาตรี ทรงรัตน์
สมาชิก อบต. ดงขวางหมู่ที่ 2


นายเครือ พิมพ์จันทร์
สมาชิก อบต. ดงขวางหมู่ที่ 3


นายปรีชา สินไพราช
สมาชิก อบต. ดงขวางหมู่ที่ 3


นายสถิตย์ เงินลำปาง
สมาชิก อบต. ดงขวางหมู่ที่ 4


นายสำเภา โพธิศรี
สมาชิก อบต. ดงขวางหมู่ที่ 5


นายพยงค์ บุญกมุติ
สมาชิก อบต. ดงขวางหมู่ที่ 6


นายวีระ กระจิว
สมาชิก อบต. ดงขวางหมู่ที่ 6