หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ยินดีต้อนรับสู่
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
ท้องถิ่นก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ
การเกษตรแนวใหม่ ห่วงใยธรรมชาติ
1
2
3
 


นายทองล้วน คำชมภู
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง หมู่ที่ 5
โทร : 0898602520
 


นายชาตรี ทรงรัตน์
รองประธานสภา อบต.ดงขวาง หมู่ที่ 2
โทร : 0856039477


นายสมชาย วาสนา
สมาชิก อบต. ดงขวาง หมู่ที่ 1
โทร : 0812853005
 
 


ร.ต.สุเทพ พิมพ์จันทร์
สมาชิก อบต. ดงขวาง หมู่ที่ 3
โทร : 0611921547


นายเชน บุญชื่น
สมาชิก อบต. ดงขวาง หมู่ที่ 4
โทร : 0848201983


นางสาวดวงใจ เทพเทียน
สมาชิก อบต. ดงขวาง หมู่ที่ 6
โทร : 0871955484