หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ยินดีต้อนรับสู่
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
ท้องถิ่นก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ
การเกษตรแนวใหม่ ห่วงใยธรรมชาติ
1
2
3
 


นายทองล้วน คำชมภู
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง หมู่ที่ 5
โทร : 08 9820 6520
 


นายเชน บุญชื่น
รองประธานสภา อบต.ดงขวาง หมู่ที่ 4
โทร : 08 4820 1983


นายบรรหาร วิสิทธิ์
สมาชิก อบต. ดงขวาง หมู่ที่ 1
โทร : 08 9981 6662
 
 


นายสมชาย วาสนา
สมาชิก อบต. ดงขวาง หมู่ที่ 1
โทร : 08 1285 3005


นายมนตรี สุพัฒน์
สมาชิก อบต. ดงขวาง หมู่ที่ 2
โทร : 08 6208 9346


นายชาตรี ทรงรัตน์
สมาชิก อบต. ดงขวาง หมู่ที่ 2
โทร : 08 5603 9477


นายเครือ พิมพ์จันทร์
สมาชิก อบต. ดงขวาง หมู่ที่ 3
โทร : 08 6086 2496


นายปรีชา สินไพราช
สมาชิก อบต. ดงขวาง หมู่ที่ 3
โทร : 08 7844 7674


นายสถิตย์ เงินลำปาง
สมาชิก อบต. ดงขวาง หมู่ที่ 4
โทร : 08 9642 7895


นายสำเภา โพธิศรี
สมาชิก อบต. ดงขวาง หมู่ที่ 5
โทร : 08 7200 5665


นายพยงค์ บุญกมุติ
สมาชิก อบต. ดงขวาง หมู่ที่ 6
โทร : 08 5735 3983


นายวีระ กระจิว
สมาชิก อบต. ดงขวาง หมู่ที่ 6
โทร : 08 9213 7195