หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ยินดีต้อนรับสู่
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
ท้องถิ่นก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ
การเกษตรแนวใหม่ ห่วงใยธรรมชาติ
1
2
3
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายสมเกียรติ์ วิสิทธิ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 


นางฉวีวรรณ คำเครือ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นางสาวสุภาภรณ์ พิมพ์จันทร์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3


นางสาวนิภา ครุฑพันธิ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4


นายพิชิต บัวสาย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านทุ่งปาจาน


นางสาวชนัญชิดา โพธิ์ยิ้ม
กำนันตำบลดงขวาง (หมู่ที่ 6)