หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาการต่ออายุการใช้งานเว็ปไซต์ ในระบบจัดการเว็ปไซต์เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี โดยมีระยะเวลาการจ้างจำนวน 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางลำไย แข็งสาริกิจ หมู่ที่ 6 ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสน่ห์ เนาเหนียว หมู่ที่ 3 ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งปาจาน - เขามโนราช หมู่ที่ 5 ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ รับ-ส่งหนังสือ งานพิมพ์เอกสาร จัดทำบันทึกเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ระยะเวลา 5 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10