หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ยินดีต้อนรับสู่
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
ท้องถิ่นก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ
การเกษตรแนวใหม่ ห่วงใยธรรมชาติ
1
2
3
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ระยะเวลา 5 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติการณ์ใหม่ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติการณ์ใหม่ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติการณ์ใหม่ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติการณ์ใหม่ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและใบประกาศนียบัตรตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติการณ์ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืดชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี. ตรานมโรงเรียนให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขวางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง ตั้งแต่วันที่ 17 -31 พฤษภาคม 2565 ระยะเวลา 11 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติการณ์ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานพิมพ์เอกสาร และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๕ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 53