หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ยินดีต้อนรับสู่
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
ท้องถิ่นก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ
การเกษตรแนวใหม่ ห่วงใยธรรมชาติ
1
2
3
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นในการสนับสนุนเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม)พลาสเจอร์ไรส์รสจืดชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี. ตรานมโรงเรียนให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง ตั้งแต่วันที่ 15-30 มิถุนายน 2564 ระยะเวลา 12 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืดชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี. ตรานมโรงเรียนให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๒๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดงหนองสระ หมู่ที่ 1 บ้านดงขวาง ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีคัดเลือก [ 16 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมายกรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 6095 อุทัยธานี จากองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง ถึงศูนย์ฟอร์ดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสีไพ ทีนคร หมู่ที่ 5 ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กข 6095 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 38