หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ยินดีต้อนรับสู่
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
ท้องถิ่นก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ
การเกษตรแนวใหม่ ห่วงใยธรรมชาติ
1
2
3
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองบ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี [ 26 ส.ค. 2563 ]โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองบ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี [ 21 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดงหนองกร่าง หมู่ที่ 2 ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเยื้อง การเกตุ หมู่ที่ 6 ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางประไพ โพธิ์ยิ้ม หมู่ที่ 6 ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2563 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในการเลี้ยงรับรองประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง-บ้านลานคา หมู่ที่ 1-3 ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์เลขที่ 416 50 0009 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเครื่องจักรกลเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23