หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ยินดีต้อนรับสู่
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
ท้องถิ่นก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ
การเกษตรแนวใหม่ ห่วงใยธรรมชาติ
1
2
3
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์เลขที่ 416 50 0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดตกแต่งนิทรรศการมีชีวิต ของชุมชนตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์เลขที่ 416 57 0025 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องตัดหญ้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 4354 อุทัยธานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6095 อุทัยธานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2563 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์เลขที่ 416 56 0021/1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำกระทงตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 35