หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ยินดีต้อนรับสู่
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
ท้องถิ่นก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ
การเกษตรแนวใหม่ ห่วงใยธรรมชาติ
1
2
3
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ รับ-ส่งหนังสือ งานพิมพ์เอกสาร จัดทำบันทึเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ ของกองช่าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานพิมพ์เอกสาร และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ ของกองคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานพัสดุ งานพิมพ์เอกสาร และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายฯลฯ ของกองคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานลงรับหนังสือราชการ งานบันทึกระบบทะเบียน อปท. งานจัดทำฎีกา งานจัดทำบันทึกจัดซื้อหรือจัดจ้าง งานบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ งานจัดทำบันทึกเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำนักงาน ปลัด อบต. และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่เวลา 16.30 น. - 08.30 น. ประจำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง รดน้ำต้นไม้ และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา มีหน้าที่ดูแลเด็กอนุบาลและจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กอนุบาล 3 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาจาน และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 44