หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ยินดีต้อนรับสู่
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
ท้องถิ่นก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ
การเกษตรแนวใหม่ ห่วงใยธรรมชาติ
1
2
3
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด ณ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาบริการเพื่อตกแต่งสวนหย่อมและตัดหญ้าบริเวณองค์การบริหารส่่วนตำบลดงขวางและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดงขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งปาจาน -เขามโนราช หมู่ที่ 5 ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์และวัสดุในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13