หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ยินดีต้อนรับสู่
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
ท้องถิ่นก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ
การเกษตรแนวใหม่ ห่วงใยธรรมชาติ
1
2
3
 
ถนนคนเดิน ตรอกโรงยา
วัดสังกัสรัตนคีรี
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 พ.ค. 2552
 
  ประวัติความเป็นมา
  ดงขวาง ที่ใช้ชื่อนี้เพราะสมัยก่อนเป็นพื้นที่ติดกับป่าดงดิบ และพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่ง สันนิษฐานว่า ชาวบ้านที่ อาศัยอยู่ดั้งเดิมย้ายมาจากบ้านเก่าเขากระจิว เขตจังหวัดกาญจนบุรี โดยการ นำของแม่เฒ่าจีน คำจีนศรี
 
  อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองขาหย่างและต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.กุดจอก กิ่ง อ.หนองมะโมงและ ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง และ ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี  
 
 
  ลักษณะภูมิประเทศ
  มีพื้นที่ทั้งหมด 14,924 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 14,403 ไร่ และพื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 521 ไร่ มีแหล่งน้ำ สำคัญ คือ ลำห้วยขุนแก้ว พื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นดินร่วนปน ดินเหนียวเหมาะ สำหรับ ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
 
  สภาพภูมิอากาศ
 
ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนสิงหาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 38 องศา
 
ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 38 องศา
 
ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 32 องศา
 
 
 
 
สายตรงนายก อบต.
โทร : 089-813-8451