หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ยินดีต้อนรับสู่
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
ท้องถิ่นก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ
การเกษตรแนวใหม่ ห่วงใยธรรมชาติ
1
2
3
 


นายกำพล บัวสาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
โทร : 0898138451
 


นางนภัสวรรณ บุญกมุติ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง คนที่ 1
โทร : 0979236456


พันจ่าอากาศเอกวิรัตน์ อินทร์เถื่อน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง คนที่ 2
โทร : 0852672504
 


นายปรีชา สินไพราช
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
โทร : 0878447674