หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ยินดีต้อนรับสู่
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
ท้องถิ่นก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ
การเกษตรแนวใหม่ ห่วงใยธรรมชาติ
1
2
3
 
เริ่มนับ วันที่ 21 พ.ค. 2552
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานการติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2562 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
ผ ล ก า ร ป ระ เ มิ น L P A ประจำปี 2561 [ 9 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 72  
 
รายงานติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ครั้งที่ 1 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 78  
 
  (1)     2      3   
   
 
สายตรงนายก อบต.
โทร : 082-166-8641