องค์การบริหารส่วนตำบล ดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี