โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 6 บ้านคูเมือง ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี  
ก่อนดำเนินงาน
ก่อนดำเนินงาน
ระหว่างดำเนินงาน
ระหว่างดำเนินงาน
ระหว่างดำเนินงาน
สภาพแล้วเสร็จ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2555 เวลา 10.44 น. โดย คุณ มนตรี บัวศรี

ผู้เข้าชม 3459 ท่าน